Dofinansowanie UE

Właściciel marki “Daj sobie głos!”, firma MEZON Szkolenia i Doradztwo Katarzyna Kazańka korzysta z dofinansowania w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności, dla mikro i małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej, w tym odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%.

Wartość projektu to 23 535,33 zł w 100% finansowana z Funduszy Europejskich.